Bạn có biết chi phí trung bình mỗi giờ của xe nâng không?

Vận hành xe nâng ngoài các chi phí cố định còn có các chi phí khác liên quan đến chúng.
Mặc dù bạn nghĩ rằng việc theo dõi các chi phí này là điều không cần thiết và quan trọng, nhưng bất cứ chi phí phát sinh nào cũng là bất lợi cho doanh nghiệp cả.
Trước hết, biết chi phí xe nâng trung bình mỗi giờ là một chỉ số tốt để xác định thời điểm thay thế chúng bằng xe nâng mới.
Những chi phí này sẽ giúp bạn xác định các vấn đề tiềm ẩn với xe nâng cụ thể.
Có tất cả các yếu tố bạn phải biết để tính toán chi phí vận hành mỗi giờ cho mỗi xe nâng của bạn.
Bao gồm các:
Thời gian hoạt động hàng năm cho mỗi xe nâng.
Khoảng thời gian dự kiến ​​bạn muốn để mỗi xe nâng hoạt động.
Các bộ phận thay thế và chi phí của chúng.
Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng.
Những bộ phận và thành phần nào được kiểm tra và / hoặc thay thế theo định kỳ bảo dưỡng.
Chi phí nhân công để bảo trì và sửa chữa.
Hãy xem một vài ví dụ tổng quát để bạn có ý tưởng tốt hơn về cách tính chi phí xe nâng trung bình mỗi giờ dễ dàng như thế nào.
Đối với các ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ bắt đầu với một chiếc xe nâng hoàn toàn mới.Chi phí xe nâng trung bình mỗi giờ được tính như thế nào?
Chúng tôi sẽ đưa ra giả định rằng xe nâng được sử dụng 1.500 giờ mỗi năm.
Chúng tôi cũng chỉ xem xét chi phí bảo trì và không bao gồm chi phí nhiên liệu trong các ví dụ của chúng tôi.
Năm đầu tiên sử dụng
Chi phí duy trì xe nâng trong năm đầu tiên
Bạn sẽ thực hiện bảo trì trung bình cứ sau 200 giờ sử dụng.
Chi phí lao động để làm việc này là 90 đô la mỗi lần.
Vì là xe nâng mới nên không có bất kỳ bộ phận nào cần được thay thế thường được bảo hành.
Vì vậy, bạn sẽ bảo trì 8 lần một năm (1.500 đô la / 200 = 7,5, sau đó làm tròn số vì bạn không thể bảo trì một nửa).
Bây giờ, lấy 8 lần 90 đô la, tương đương 720 đô la mỗi năm và chia nó cho 1.500 giờ để có chi phí trung bình mỗi giờ là 0,48 đô la.
Năm thứ hai sử dụng
Trong năm thứ hai, có một số chi phí bảo trì bổ sung, như thực hiện một dịch vụ ngắt quãng lớn cho mỗi 2.000 giờ sử dụng.
Đối với ví dụ của chúng tôi, giả sử dịch vụ này và các bộ phận cần thiết để thực hiện nó có giá 1.500 đô la.
Vì vậy, bạn sẽ có $ 720 chi phí bảo trì thường xuyên cộng với $ 1.500 cho dịch vụ ngắt quãng, tương đương với $ 2.220.
Bây giờ chia cho 1.500 để có chi phí trung bình mỗi giờ là 1,48 đô la.
Năm thứ ba sử dụng
Bạn sẽ có chi phí bảo trì thường xuyên là 720 đô la, cùng với 1.500 đô la cho một dịch vụ ngắt quãng lớn khác.
Bạn cũng có thể cần phải thay thế phuộc và lốp xe.
Giả sử phuộc mới có giá 700 đô la và lốp mới có giá 500 đô la.
Cộng các chi phí này lên để được 3,420 đô la và chia cho 1.500 để có chi phí trung bình mỗi giờ là 2,28 đô la.
Như bạn có thể thấy, chi phí trung bình mỗi giờ tăng dần từ năm này sang năm khác và có thể đạt mức 4 đô la mỗi giờ trở lên.
Trên đây là ví dụ của chúng tôi về chi phí trung bình mỗi giờ trên xe nâng hàng (chưa bao gồm các thay thế khác trong quá trình bảo trì).
Tuy các con số này không hoàn toàn chính xác 100%, nhưng chúng có thể là cơ sở để bạn nhìn vào chi phí mà xe nâng của bạn mang lại.
Với các chi phí vượt quá lớn so với con số chúng tôi đưa ra, tôi khuyên nghị bạn cần thay thế chúng ngay lập tức.